Maliye - Devlet

Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

Tüketici Hakem Heyeti başvurusu , alışveriş esnasında olumsuz durumlarla karşılaşmış ve mağdur edilmiş olan tüketicilerin haklarını aramaları için yapmış oldukları başvuru çeşididir. Ürün alımı esnasında, aldıktan sonra, değişim ve iade işlemlerinde birçok tüketici satıcıdan kaynaklı sorunlar yaşar. Bu durumları çözmek için satıcıdan destek isteyip de çözüm bulamayan kişiler çözümü Tüketici Hakem Heyeti’nde ararlar.

Tüketici Hakem Heyeti, tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Bu heyetlere yapılan başvurular, karşı tarafın da savunması dinlendikten sonra bir karara bağlanır.

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketici Hakem Heyeti, tüketici ve üretici ya da satıcı arasındaki anlaşmazlıklardan doğan problemleri çözmek amacı ile kurulmuştur. Başkanlığı illerde ticaret il müdürü ilçelerde kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyetlerinin diğer üyeleri belediye, baro, tacir/esnaf ve tüketici örgütü temsilcilerinden oluşur.

Tüketici Hakem Heyetlerinin bakacağı davalar için bazı parasal sınırlandırmalar söz konusudur. Tüketici Hakem Heyetleri belirli bir sınırdaki davalar ile ilgilenirler. Çok büyük davalar için çözümler, asliye hukuk mahkemelerinde aranmalıdır.

tüketici hakem heyeti başvurusu

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvuru Yapılır?

Tüketici Hakem Heyeti başvurusu için birkaç yöntemden faydalanmak mümkündür. Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvurular şahsen ya da elektronik ortamdan yapılabilir. Bu durum kişilerin herhangi bir problem ile karşı karşıya kaldığında kolaylıkla çözüm aramalarına yardımcı olan bir durumdur. Tüketici Hakem Heyetine yapılabilecek olan başvuru türleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Şahsen ya da Avukat Aracılığıyla Yapılan Başvurular: Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Bu başvuru türünde Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında bulunmakta olan başvuru formu doldurulmalıdır. Tüketici Hakem Heyetine delil sunmak önemli bir durumdur. Delil sunulmamış olan davalar genellikle olumsuz sonuçlanma eğilimine sahiplerdir
  • Elektronik Ortamda Yapılan Başvurular: Elektronik ortamda yapılan başvuruların TÜBİS ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekir.
  • Başvuru Formu Kullanılmadan Yapılan Başvurular: Başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Şartları Nelerdir?

Tüketici Hakem Heyeti başvurusunda bazı şartlar yerine getirilmelidir. Aksi takdirde başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır ya da hiç işleme alınmaz. Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılırken aranan şartlar genel olarak başvuru yapılacak yer ile ilgilidir. Başvuru yapılacak olan yer genellikle yaşanan olumsuz deneyime göre değişiklik gösterir. Tüketici Hakem Heyeti başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir:

  • Başvurular tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır.
  • Tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürebilecek kararları almak üzere İlçe Hakem heyeti kurulmuştur.
  • Kapıdan satışlarla ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine başvurulur.
  • Kişilerin, Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapması için yaşadığı olumsuz deneyimi belgelendirebilmesi gerekir.

Bu şartlar yerine getirildiği takdirde herhangi bir ticari uyuşmazlık yaşamış olan kişiler ilgili Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunarak sorunlarına çözüm arayabilirler.

Tüketici Hakem Heyetleri Bulunmayan Yerlerde Başvurular Nasıl Yapılır?

Tüketici Hakem Heyeti bulunmayan bölgeler söz konusudur. Tüketici hakem heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlükleri, ilçelerde Kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ancak her ilçede tüketici hakem heyeti bulunmamaktadır. Bazı tüketici hakem heyetlerinin yetki alanları daha geniş şekilde belirlenerek hakem heyeti bulunmayan ilçeleri de kapsayacak şekilde yetkilendirilmiş tüketici hakem heyetleri olarak faaliyette bulunur.

Tüketici Hakem Heyetlerinin bulunmadığı yerlerde internet üzerinden Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapmak mümkündür. Elektronik ortamda yapılan başvuruların TÜBİS ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekir. TÜBİS üzerinden Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunmak mümkündür.

Tüketici Hakem Heyetleri Tarafından Başvurular Nasıl İncelenir?

Tüketici Hakem Heyetleri inceleme esnasında sunulan belgeler ve dosyalardan faydalanır, gerekli görülmesi halinde tüketici hakem heyetleri tarafından ayrıca taraflar ve bilirkişi dinlenebilir. Tüketici hakem heyetleri, uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir. İstenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren en fazla 30 gün süre verilir. Talep edilmesi ve tüketici hakem heyeti başkanlığınca uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Tüketici hakem heyeti başkanlığınca istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmaması halinde dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilir.

Tüketici hakem heyeti başkam, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde taraflardan birinin talebi üzerine bilirkişi görevlendirebilir. Bilirkişi raporunun hazırlanması için bilirkişiye verilecek süre, bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin yazının bilirkişiye tebliğinden itibaren 15 iş gününü geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine bu süre 15 iş gününü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

tüketici hakem heyeti başvuru

Tüketici Hakem Heyetleri Dava Sonucuna Ne Kadar Sürede Karar Verir?

Tüketici Hakem Heyetlerinin kararı başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay kadar uzayabilir. Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde ise başvurular tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınabilir.

Tüketici Hakem Heyetlerinin Kararlarına İtiraz Edilebilir Mi?

Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz etmek mümkündür. Tüketici Hakem Heyetinin kararının yanlış yönde olduğu düşünüldüğü zaman bu karara itiraz etme hakkı tanınır. Taraflar tüketici hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesine karara karşı itiraz edebilir; ancak daha önce karar veren tüketici hakem heyetine itiraz amacıyla yeniden başvuru hakkı tanınmaz.

Tüketici Hakem Heyetine Yapılan Başvurular Nasıl Takip Edilir?

Tüketici Hakem Heyetlerindeki başvuruların takibi için E-devlet üzerinden TÜBİS sitesine bağlanarak başvuru takibi yapmak mümkündür. İlgili sayfaya yönlendirildiği zaman sayfada, başvurunun durumu gibi bilgiler görüntülenebilir. Başvurunun durumunu takip etmek itiraz süresini kaçırmamak ya da gerekli olan diğer işlemleri uygulayabilmek için önemli olan bir durumdur.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru İçin Parasal Sınır Ne Kadardır?

Tüketici Hakem Heyeti başvurusunda para sınırı uygulaması vardır. Bu sınır her yıl güncellenerek kamuoyuna duyurulur. Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti görevlidir.

Basvur Co

Merhaba,Yazılarımız, makalelerimiz ile ilgili yorumlarınız ve düşüncelerinizi [email protected] mail adresimize iletebilir veya yorum yapabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu