Maliye - Devlet

CİMER Başvurusu Nasıl Yapılır?

CİMER Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi başvurusu yurttaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacı ile yapılmakta olan başvurulardır. CİMER, 2015 yılında kurulmuş olan bir internet servisidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet vermek amacı ile kurulmuş olan CİMER, dilekçe ve bilgi edinme haklarının kullanımının yanı sıra katılımcı anlayışı çerçevesinde kamu politikalarına yönelik her türlü görüş ve önerilerin iletilebileceği bir platformdur. CİMER’e yapılacak şikayetlerin bir sınırlandırması yoktur. Vatandaşlar her türlü sıkıntılarını CİMER’e bildirebilirler ya da bazı şeyleri talep edebilirler. Bunun için bir sınırlandırma yoktur ancak yazılan dilekçenin uygun bir dilde olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, vatandaşların başvuru yapabilmesi adına her gün ve her saatte hizmet verir. CİMER başvurusu için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • E-devlet sitesine giriş yaparak, kullanıcı bilgileri ile CİMER başvurusunda bulunmak,
 • gov.tr adresi üzerinden kimlik bilgileri ile CİMER başvurusunda bulunmak,
 • ALO 150 numaralı telefon hattını arayarak CİMER başvurusunda bulunmak.

Başvuru sayfasına gelinmesinin ardından başvuruda bulunacak kişinin istek, öneri, şikayet, ihbar ve bilgi edinme haklarından hangisini talep ettikleri soruluyor. Buradaki kutucuk işaretlenerek gerekli diğer bilgiler girildikten sonra başvuru konusunun yer alacağı sayfaya geçiliyor. Son olarak başvurunun içeriği ile ilgili metin alınıyor ve kişini talep ya da şikayetine konu olan bilgiler isteniyor. Burada yapılan değerlendirme sonrası talepler ilgili kamu kurumlarına iletiliyor.

CİMER Nedir?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, yurttaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletilmesi amacıyla kurulan bir web servisidir. CİMER sayesinde vatandaşlar şikayet, istek, talep, öneri vb. ilgili bildirimlerini Cumhurbaşkanlığına bağlanan iletişim merkezine iletebiliyor. CİMER, hükümetin çalışmaları ve kamu idaresinin eylem ve işlemleri hakkında vatandaşların görüş ve önerilerini alarak oluşturulacak politikalara da kaynaklık ediyor. CİMER, elektronik sistemin adı olup yapılan başvurular sistemde kayıtlı yaklaşık 60 bin idari birimden ilgili olan kamu kuruluşuna gönderilerek işleme alınır ve yine işleme alan kurum tarafından cevaplanır. CİMER, dilekçe ve bilgi edinme haklarının kullanımının yanı sıra katılımcı anlayışı çerçevesinde kamu politikalarına yönelik her türlü görüş ve önerilerin de iletebileceği bir platformdur.

cimer basvurusu

CİMER’e Kimler Başvuru Yapabilir?

CİMER’e başvuruda bulunabilecek kişiler bazı özellikleri taşımalıdır. CİMER’e başvuruda bulunmak için yaş, uyruk gibi nitelikler değerlendirilir. CİMER başvurusunda bulunabilecek olan kişiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları,
 • 12 Yaşından Büyük Olan Kişiler,
 • Özel Hukuk Tüzel Kişileri,
 • Türkiye’de İkamet Eden Yabancılar.

CİMER Başvuruları Nasıl Bir Süreçten Geçer?

CİMER başvuru süreci başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırılma aşamalarından geçer. CİMER’e iletilmekte olan şikayetler ilgili kuruma bildirilir ve sorunun çözülmesi için harekete geçilir. Yapılacak olan başvurular esnasında başvurunun iletilecek olduğu kurum direkt olarak seçilebilir. Bu işlemden sonra başvuru sevk edildiği kurum tarafından okunur ve ilgisine göre kurumun alt birimlerine gönderilir. Cevap verecek olan birim, başvuruyu; bilgi toplama, derleme, inceleme, soruşturma gibi birtakım değerlendirmelerden geçirerek yasal süre içerisinde cevap metnini onaylayacak olan yetkiliye iletir.

CİMER Üzerinden Başvuruda Bulunulabilecek Olan Kurumlar Hangileridir?

CİMER başvurusu iletilebilen kurumlar vardır. Kişiler, CİMER’e şikayet bildirirken şikayetlerinin konuları dahilinde istedikleri kurumu seçerek şikayetlerini doğrudan ilgili kuruma yönlendirebilirler. Örneğin okullarda meydana gelen bir sorunu şikayet etmek için şikayetlerini Milli Eğitim Bakanlığı’na doğrudan yönlendirerek sorunlarının daha hızlı çözülmesini sağlayabilirler. CİMER üzerinden başvuruda bulunabilecek olan kurumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı
 • Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, Kurulları ve Bağlı Başkanlıklar
 • Bakanlıklar
 • Valilikler ve Kaymakamlıklar
 • Üniversiteler
 • Bağlı İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar
 • Belediyeler (Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri)
 • İl Özel İdareleri

Kişiler, şikayetlerinin konusu doğrultusunda belirtilen bu kurumlara şikayetlerini doğrudan gönderme imkanına sahiplerdir. Bu durum şikayetlerin daha hızlı çözüme kavuşmasını ve kişilerin bekletilmemesini sağlaması açısından önem taşır.

CİMER Kapsamı Dışında Olan Kurumlar Nelerdir?

CİMER üzerinden şikayet iletilmeyen kurumlar vardır. Bu kurumlara iletilmek istenen şikayetler doğrudan kuruma yapılmalıdır. Bu şikayetlerin türü kurum özelinde değişiklik gösterebilir. CİMER kapsamı dışında kalan bazı kurumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Mahkemeler
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Kamu Denetçiliği Kurumu
 • Yüksek Seçim Kurulu
 • Hâkimler ve Savcılar Kurulu
 • Sayıştay
 • Dernek ve Vakıflar
 • Şirketler
 • Muhtarlıklar

Bu kurumlar hakkında yapılacak olan şikayetler CİMER başvurusu ile yapılamaz. Her kurumun şikayet edileceği yer kendi özelinde farklılık gösterir. Bu kurumları şikayette bulunmak için genellikle savcılığa başvurmak gerekir.

CİMER Başvuruları Kaç Günde Sonuçlanır?

CİMER başvurularının sonuçlanma süresi başvuru türüne göre değişiklik gösterir. CİMER üzerinden yapılan başvuru bir şikayet ise bu şikayetin cevaplandırılması için 30 iş günü süre belirlenmiştir. CİMER üzerinden yapılmış olan başvuru bir soru ise bu sorunun cevaplandırılması için 15 iş günü süre belirlenmiştir. Bu süre uzamamakla beraber genellikle başvurular daha kısa süre içerisinde de cevaplandırılır.

cimer

CİMER Başvuru Durumu Nasıl Sorgulanır?

CİMER başvuru durumu sorgulamak, başvuru ile ilgili işlem gerektiği zaman müdahale etmek için önemli bir durumdur. CİMER başvurularının durumunu kontrol etmeyen kişiler genellikle herhangi bir dönüş almadığını zannedebilir; ancak CİMER’e yapılan başvuruların belirli bir cevaplandırılma süresi vardır. Bu süre en geç 15 ile 30 iş günü arasında değişiklik gösterir.  CİMER’e internet ortamında yapılan başvurularda bir başvuru takip sayısı verilir ve önceden belirtilmiş olan e-posta adresine başvurunun alındığı bilgisi gönderilir. cimer.gov.tr veya e-Devlet üzerinden “Başvuru Sorgulama” ekranı üzerinden başvuru takibi yapmak mümkündür; ayrıca CİMER çağrı merkezini (0312 590 20 00 / 0) arayarak da başvuru durumu sorgulamak mümkündür.

CİMER’in İşlem Yapmadığı Başvurular Nelerdir?

CİMER’in işleme almadığı başvuru türlerinden söz etmek mümkündür. CİMER’e iletilmekte olan her başvuru işleme alınmaz, her başvuruya cevap verilmez. CİMER’in işleme almadığı başvuru türleri çok çeşitlidir. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Belli bir konuyu içermeyen veya anlaşılır, açık ve net olmayan başvurular,
 • Başvurunun uygun yollarla (internet, telefon, posta, şahsen müracaat) yapılmadığı ve kişisel bilgilerin (isim, soyisim, T.C. vatandaşlık kimlik numarası, yabancılar için pasaport/yabancı kimlik numarası, adres, iletişim bilgileri ve imza) belirtilmediği başvurular,
 • Kendi mevzuatında özel bir başvuru usulü (özel bir formun doldurulması, ıslak imza vb.) belirlenmiş konularda yapılan başvurular,
 • Yargı makamları ve TBMM’nin görev ve yetkisi alanında bulunan başvurular,
 • Üçüncü şahıslar veya kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk ilişkileri kapsamında talep, borç veya yükümlülükleri içeren başvurular,
 • Başkasının kimlik ve iletişim bilgilerinin kullanıldığı veya ayırt etme gücü bulunmayan kişilerce yapılan başvurular,
 • Başvuru metni ile ilgisi olmayan eki bulunan başvurular,
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına girmeyen başvurular,
 • Hakkın açıkça kötüye kullanılmasına sebep olacak şekilde, aynı veya benzer talebin sıkça tekrarlandığı başvurular,
 • Yalnızca tahmine dayalı; somut bilgi, belge ve delil içermeyen başvurular,
 • Yargı mercilerinin görev ve yetki alanına giren konularda yapılmış olan ihbar başvuruları.

Günde Kaç Adet CİMER Başvurusu Yapılabilir?

CİMER başvurusu için günlük sınır 1 adet ile sınırlandırılmıştır. Hizmetin sağlıklı ve herkese eşit bir şekilde işlemesini temin etmek amacı ile oluşturulan CİMER sistemine, internet ortamında ve Alo 150 aracılığıyla günde 1 kez başvuru yapılabilir. CİMER başvurusu sınırlandırılmadığı takdirde aynı başvurunun defalarca kez tekrarlanması söz konusu olabilir. Bundan dolayı CİMER başvuru sayıları sınırlandırılmıştır.

Basvur Co

Merhaba,Yazılarımız, makalelerimiz ile ilgili yorumlarınız ve düşüncelerinizi [email protected] mail adresimize iletebilir veya yorum yapabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu