Yardım Başvuruları

Aile Destek Programı Başvurusu Nedir? Nasıl Yapılır?

Aile Destek Programı Nedir? Nasıl Yapılır?

Aile destek programının amacı ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmelerini sağlamaktır. Aile destek programı hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 450-600 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

Aile destek programı başvurusu yapmak için E-devlet ya da ikamet edilen yerdeki Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları tercih edilebilir. Her iki şekilde yapılmış olan başvurular da değerlendirmeye alınır.

Aile destek programına başvurmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Şartları yerine getirmemiş olan başvuru sahiplerinin başvuruları değerlendirmeye alınmayacağı gibi sonradan olumsuz olarak da sonuçlandırılabilir.

aile destek programı basvuru

Aile Destek Programı Başvuru Şartları Nelerdir?

Aile destek programı başvurusunda şartlar yerine getirilmelidir. Şartları yerine getirmeyen kişilerin başvuruları olumsuz olarak değerlendirilir. Aile destek programından yararlanmak için uyruk, yaş, maddi durum gibi hususlar değerlendirmeye alınır ve incelenir. İncelemeler sonucunda başvurusu olumsuz olan kişiler aile destek programından faydalanmaya hak kazanamazlar.  Aile destek programından yararlanmak için aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • 18 yaşından büyük olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • İhtiyaç sahibi olmak (Gelir durumu muhtaçlık sınırının altında 450 TL- 1.417 TL arasında olmak)

Bu şartları taşıdığını bilen ve belgeleyebilecek olan kişiler, aile destek programına başvuru yaparak başvurularının olumlu değerlendirilmesi halinde aile destek programının sağladığı maddi yardımdan faydalanabileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

Aile Destek Paketi Ödemesi Ne Kadar?

Aile destek programı ücreti aylık 450, 500, 550, 600 lira olmak üzere dört farklı tutarda ödenir. demeler yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek olup, 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapılmış olacaktır. Bu tutarlar hane başına düşen gelir ve kişilere düşen miktara göre değişiklik gösterebilir.

Aile Destek Programı Ödemeleri Neye Göre Belirleniyor?

Aile destek paketi ödemeleri hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirlenir. Hanelerin kişi başına düşen gelir tutarları için geçerli olan gelir aralıkları ile bu gelir aralıklarında uygulanacak yardım ödeme tutarları şu şekildedir:

 • Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 600 TL ödenir.
 • Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL’nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 550 TL ödenir.
 • Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL’nin üzerinde olup 1372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 500 TL ödenir.
 • Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1372,30 TL’nin üzerinde olup 1833,45 TL’den az olan haneler için aylık 450 TL ödenir.

Aile destek programı kapsamında 4 farklı ödeme şeklinden bahsetmek mümkündür. Bu tutarlar başvuru sahiplerinin aile içinde kişi başına düşen gelir ile orantılı şekilde artış gösterir. Bu daha fazla ihtiyaç duyan kişilere daha fazla yardım yapılabilmesi amaçlanarak tasarlanmış bir uygulama şeklidir.

aile destek programı

Aile Destek Programı Ödemesi Tek Seferlik Mi Yapılacak?

Aile destek paketi ücretleri tek seferlik değildir. Düzenli olarak 12 boyunca ödenir. Bu 12 ay boyunca, başvuru sahiplerinin geliri hesaplanarak ödenecek olan tutar belirlenir. 12 ay boyunca aynı tutar üzerinden ödeme yapılır.

Aile destek programı ödemeleri tek seferlik değildir; ancak 1 yıl ile sınırlıdır. Aile destek programına başvuru yapan ve başvuruları olumlu olarak sonuçlandırılmış olan kişilerin ödemeleri 12 ay boyunca yapılır; ancak 1 sene sonra ödemeler otomatik olarak kesintiye uğrar.

Aile Destek Programına Kimler Başvuru Yapamaz?

Aile destek paketinden yararlanamayacak olan kişilerde bazı durumlar söz konusudur. Aile destek paketinden herkesin yararlanması mümkün değildir. Öncelik Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan ihtiyaç sahipleridir. Bu durumun dışında niteliklere sahip olan kişilerin Aile destek programına başvurması ya da başvurularının olumlu olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir.

Aile destek programından yararlanamayacak kişiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Türk vatandaşı olmayan kişiler,
 • Mavi Kart sahibi olan kişiler,
 • Yerleşim adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olan kişiler,
 • 18 yaşından küçük olan kişiler,
 • Aynı evde yaşayan kişilerden memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması.

Bu nitelikleri taşıyan kişilerin aile destek programından faydalanması söz konusu olamaz. Bu nitelikleri taşıyan kişilerin değerlendirmeleri olumsuz olarak sonuçlandırılacaktır.

Aile Destek Programı Ödemeleri Ne Zaman Alınır?

Aile destek paketi ödemeleri yıllık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmakta olan ödemelerdir. Hak sahibi hanelere yapılacak ödemeler, hak sahipliği kararının alındığı Mütevelli Heyeti kararı tarihini içeren ay için başlar ve takip eden ay içinde ilk ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Mayıs ayı arasındaki 12 aylık dönemde uygulanacak Aile Destek Programının son ödeme dönemi olan 2023 yılı Mayıs ayı ödemesi takip eden Haziran ayı içinde gerçekleştirilerek program sonlandırılacaktır.

2023 yılı mayıs ayından sonra aile destek programı yardımları kesilir. Bu tarihten sonra aile destek programından yararlanmak söz konusu değildir.

Aile Destek Programı Ödemeleri Neden Durdurulur?

Aile destek programının durdurulma durumu söz konusu olabilir. Bu, başvuru sahibinin maddi durumunda meydana gelen değişiklikle yakından ilişkilidir. Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek şekilde değişiklik olduğunun tespit edilmesi durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından yardım durumu yeniden değerlendirir. Ayrıca Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından, hak sahibinin adresinin Vakıf sınırları dışına çıktığının, Hane Gelir Tablosunun doldurulma tarihi üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesi nedeniyle güncelliğinin yitirildiğinin, kapsam ve ön elemede belirtilen şartları sağlama durumunun değiştiğinin tespit edilmesi durumunda hak sahipliği için geçici durdurma işlemi uygulanır. Geçici durdurma uygulanan yardımlarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından, geçici durdurma işleminden itibaren en geç 1 ay içinde, hanenin durumuna ilişkin karar verilir.

Aile Destek Programına Başvurduğum Halde Neden Evimde İnceleme Yapılmadı?

Aile destek programında ev incelemesi yapılması söz konusudur. Hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için hane ziyareti veya beyan yoluyla Sosyal Yardım İnceleme Formunun güncel olması esastır. Son bir yıl içinde yapılan hane ziyaretleri veya hane beyanları güncel kabul edilir. Hane ziyareti zorunluluğu bulunmamakta olup Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanan kurumların veri tabanlarındaki resmi bilgiler ile Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminde kayıtlı bilgiler yoluyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Mütevelli Heyetlerince hak sahipliği kararı verilir. Buradan da anlaşılacağı üzere aile destek programı için yapılan başvuruların incelemeye alınması için evlerde inceleme yapma zorunluluğu bulunmaz.

Basvur Co

Merhaba,Yazılarımız, makalelerimiz ile ilgili yorumlarınız ve düşüncelerinizi [email protected] mail adresimize iletebilir veya yorum yapabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu