Eğitim

Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu, aday öğretmenlik kadrolarında çalışmak isteyen öğretmenlerin yapması gereken başvuru çeşididir. Sözleşmeli öğretmenlik dönemini başarıyla tamamlayan öğretmenler, adaylıktan bir üst unvana terfi ederek bulundukları yerdeki öğretmen kadrosuna atanır.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu her sene yakın tarihlerde başlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan bu uygulama, sözleşmeli olarak öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin başvurması amacı ile yürütülür. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden yapılır. Belirlenen tarihler aralığında bu site üzerinden kayıt yaptırmak gerekir. Kayıt yaptıran ve kayıt sonuçları olumlu olan öğretmenler sözlü mülakata çağrılır. Mülakat sonrasında başarılı olan sözleşmeli öğretmen adayları görev tarihleri ve görev yerleri bildirilmek üzere ilgili resmi kurumlara davet edilir.

Sözleşmeli Öğretmenlik Nedir?

Sözleşmeli yapılan öğretmenlik, aday öğretmenlik kadrolarında çalışan öğretmenlere verilen isimdir. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunu yapan, mülakata çağrılan ve mülakatı başarı ile tamamlayan öğretmenler, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaya hak kazanırlar. Belirli bir süre boyunca sözleşmeli öğretmenlik görevini yerine getiren öğretmenler, adaylıktan bir üst unvana terfi ederek görev yaptıkları okulun öğretmen kadrosuna atanırlar. Sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen arasında birçok fark vardır. Bu nedenle sözleşmeli öğretmenlik yapmakta olan kişiler kadrolu öğretmenliğe geçiş yapmak isterler.

sözleşmeli öğretmenlik başvurusu

Sözleşmeli Öğretmenlik Ve Kadrolu Öğretmenliğin Farkları Nedir?

Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenliğin farkları vardır. Sözleşmeli öğretmenlik, kadrolu öğretmenliğe geçilmeden önceki aşamadır. Kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin, sözleşmeli öğretmenlik görevini başarı ile yerine getirmesi gerekir. Dönemi başarı ile tamamlayan kişiler, görev yerindeki öğretmen kadrosuna atanmaya hak kazanır. Sözleşmeli öğretmenlik ve kadrolu öğretmenlik arasında bulunan farklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sözleşmeli öğretmenlik yapan kişiler 6 yıl sonra yer değişikliği yapabiliyorken kadrolu olan öğretmenler 3 yıl sonra yer değişikliği yapabilirler.
 • Sözleşmeli öğretmenlik yapan kişiler kademe ve derece ilerlemesine tabii değilken kadrolu olan öğretmenler kadem ve derece ilerlemesine tabiidir.
 • Sözleşmeli öğretmenlik yapan kişiler yönetici olarak görevlendirilemezken kadrolu olan öğretmenler yönetici olarak görevlendirilebilir.
 • Sözleşmeli öğretmenlik yapan kişiler yıllık izni sonraki yıla aktaramazken kadrolu olan öğretmenler yıllık izin sürelerini sonraki yıla aktarabilirler.
 • Sözleşmeli öğretmenlik yapan kişiler yolluk dışında harcırah alamazken kadrolu olan öğretmenler harcırah kanununa tabiidir.
 • Sözleşmeli öğretmenlik yapan kişiler saat bazında ücrete tabii tutulurken kadrolu olan öğretmenlerin saati ve alacağı maaş miktarı belirlidir.

Kadrolu öğretmenliğin şartlarının daha iyi olması, imkanlarının daha geniş olması gibi sebeplerden dolayı sözleşmeli öğretmenlik görevinde yer alan kişiler kadrolu öğretmenliğe geçiş yapmak isterler. Bunun için kendilerine verilmiş olan sözleşmeli öğretmenlik görevini başarı ile tamamlamaları gerekir.

Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu İçin Şartlar Nelerdir?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları , Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Bu şartları yerine getirmiş olan kişiler Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu tarihler aralığında sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunabilir. Başvurusu onaylanan öğretmen adayları mülakatı da başarı ile geçtiği takdirde bakanlık tarafından belirlenen zaman ve okulda sözleşmeli öğretmenlik yapmaya başlayabilirler. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için yerine getirilmesi gereken şartlar şu şekildedir:

 • Devlet memuru olmak için gerekli olan şartları taşıyor olmak,
 • Türk vatandaşı ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
 • Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 • Kamu Personel Seçme Sınavı’nda 50 puanın üzerinde puan almak,
 • Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

Belirli şartları yerine getiren kişiler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan tarihler aralığında sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru İçin Tıklayınız

Sözleşmeli Öğretmenlikte Tayin Hakkı Var Mıdır?

Sözleşmeli öğretmenlikte tayin isteğinde bulunmak söz konusu değildir. Kadrolu olarak çalışan öğretmenlerin, geçerli sebepleri olduğu ve 3 yıl aynı yerde görev yapmış olmaları sonucunda tayin isteme hakları vardır. Sözleşmeli öğretmenlerin hakları kadrolu öğretmenlere göre birçok konuda çok kısıtlıdır. Bu kısıtlı hakların başında da tayin hakkı yer alır. Sözleşmeli öğretmenlerin tayin isteme hakkı yoktur. Ayrıca yer değiştirme hakkı kadrolu öğretmenler için 3 yıl iken sözleşmeli öğretmenler için 6 yıl olarak kabul edilmiştir.

Sözleşmeli Öğretmenin Sözleşme Süresi Ne Kadar?

Sözleşmeli öğretmenlik süresi en az 4 yıldır. 4 yıl sonunda başarılı bulunan öğretmenler kadroya geçme hakkına sahip olurlar. Eğer 4 yıl boyunca çalışmaya devam edilir ve olumlu bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler.

Sözleşmeli öğretmenler için yapılan sözleşmenin belirli bir geçerlilik süresi vardır. Bu süre genelde 1 yıl ile sınırlıdır. Bundan dolayı sözleşmeli öğretmenlik görevini sürdürmek isteyen kişilerin her yıl Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak sözleşmesini uzatması göreve devam edebilmesi için oldukça önemli bir durumdur.

sözleşmeli öğretmenlik

Sözleşmeli Öğretmenlik İçin KPSS Ve Formasyon Şart mıdır?

Sözleşmeli öğretmenlikte KPSS ve formasyon şartı, kadrolu öğretmenlikte olduğu gibi aranan bir durumdur. Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlerin atanma şartlarına tabidirler. Bu nedenle formasyon ve KPSS puanı şarttır. Sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin, Milli Eğitim Bakanlığına yapmış olduğu başvurular olumlu değerlendirildiği durumda kişiler bakanlık tarafından sözlü mülakata davet edilir. Sözlü mülakatı geçen kişiler belirli bir puan alır. Bu puanlara göre en yüksekten düşüğe olmak üzere kişiler okullara atanır.

Sözleşmeli Öğretmenlik Atamalarında Mülakat Süreci Nasıl İşler?

Sözleşmeli öğretmenlikte mülakat için ilgili branşta alım yapılacak kontenjanın 3 katı kadar aday mülakata çağrılır. Daha önce bakanlık tarafından oluşturulan sözlü sınav merkezine adaylar tercihleri sonucunda sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sözlü mülakatta 60 puan üstü alan adaylar başarılı sayılıp tercih yapma hakkına sahip olurlar. Sözlü sınav puanının sıralamasına göre yerleştirmeler yapılır.

Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atandım, Hangi Durumlarda Görevime Son Verilebilir?

Sözleşmeli öğretmenliğin sonlandırılması için bazı durumların meydana gelmiş olması gerekir. Sözleşmeli öğretmenliğin bazı kuralları vardır. Bu kuralların ihlal edildiği tespit edildiği takdirde kişinin sözleşmeli öğretmenlik görevi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonlandırılır. Sözleşmeli öğretmenlik görevinin sonlandırılmasına neden olan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sözleşmeli öğretmenin 65 yaşını doldurması halinde sözleşmeli öğretmenlik görevine son verilir.
 • Başvuru esnasında öğretmen olma şartlarını taşıyan; ancak sonrasında bu şartların bozulduğu tespit edilen kişilerin sözleşmeli öğretmenlik görevine son verilir.
 • Her yıl sonunda yapılacak olan öğretmen performans değerlendirmesine göre başarısız olan sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenlik görevine son verilir.

Kadrolu öğretmenliğe geçiş için sözleşmeli öğretmenlik görevinin tamamlanması gerekir. Bu nedenle sözleşmeli öğretmenlik görevine son verilen kişiler kadrolu öğretmenliğe de geçiş yapamazlar.

Basvur Co

Merhaba,Yazılarımız, makalelerimiz ile ilgili yorumlarınız ve düşüncelerinizi [email protected] mail adresimize iletebilir veya yorum yapabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu