Haberler

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2022-2023

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2022 – 2023

İçişleri bakanlığı personel başvuruları, 2022 yılı için bitmiştir. İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2022 için Temmuz ayında başlamış ve bitmiştir. 2023 yılı için yeni personel alımlarının olup olmayacağı henüz bakanlık tarafından ilan edilmemiştir.

İçişleri Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları 2022 Açıklandı Mı?

İçişleri bakanlığı başvuru sonuçları, açıklanmıştır. 2022 yılı Temmuz ayı içinde yapılmış olan İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışacak olan sözleşmeli personeller, başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden takip edebilirler. İçişleri bakanlığı için sağlanmış olan başvuru sonuçlarının tümü, e-devlet üzerinde yer alan ilgili sayfa üzerinden ilan edilmektedir. Başvurusunun kabul edildiği personeller için yazılı bir tebligat ya da belge, taraflarına gönderilmeyecektir. Bunun için başvuru yapmış olan kişilerin mutlaka sistemleri üzerinden kontrol sağlamaları gereklidir.

İçişleri Bakanlığı Büro Personeli Alımı Var Mı?

Büro personellerinin alımları, İçişleri Bakanlığı için aktif olarak yapılmamaktadır. 2022 yılı için İçişleri Bakanlığı bünyesine büro personeli almamıştır. Yıl sona erene kadar alım gerçekleşebilir ancak henüz bu konu hakkında bakanlık tarafından sağlanmış olan resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İçişleri bakanlığı personellik başvurusu, içişleri bakanlığı tarafından dönemsel olarak açılan pozisyonların uygunluğuna göre yapılmaktadır. Her yıl içinde bakanlık, eğer herhangi bir alanı için boş kontenjanı mevcutsa o makam için alım yapacağını kendi sitesi üzerinden ilan eder. Bu ilanlara bakılarak kişilerin uygun oldukları veya başvuru sağlamak istedikleri pozisyonlar belirlenir ve kişiler bu pozisyonlara başvuru yapabilirler. Hangi konum olursa olsun başvurular e-devlet üzerinden sağlanmaktadır. E-devlet sistemine giriş yapılmasından sonra arama kısmına “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” yazılması gereklidir. Çıkan ilk sonuca tıklanması ile beraber kolaylıkla başvuru yapılabilir.

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Kontenjanları Nasıl Düzenlenmiştir?

İçişleri bakanlığı personel kontenjanları, henüz net bir şekilde belirlenmemiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmış olan yönergede, kasım ayı içerisinde sözleşmeli personel alımlarının gerçekleşecek olduğu bilgisi mevcuttur. Ancak henüz bu sayıların tam olarak kaç kişiden ve hangi alanlara dağılımlarının olacağı belirlenmemiştir.

İçişleri Bakanlığı Hangi Alanlarda Personel Alımı Yapacak?

İçişleri bakanlığının alacağı personelleri, yapılan açıklamalara bağlı olarak şöyle sıralanmıştır:

 • Avukat
 • Mühendis
 • Sosyal Çalışmacı
 • Arşiv Uzmanı
 • Destek Personeli
 • Büro Personeli
 • Tekniker
 • Mütercim Tercüman
 • Şehir Plancısı

i̇çişleri bakanlığı personel alımı 2022

İçişleri Bakanlığı 3546 Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak?

3546 personelin içişlerine alımı, Kasım ayı içerisinde olması beklenen durumlardan biridir. Ancak bakanlık tarafından henüz tam başvuru tarihleri net bir şekilde belirlenmemiştir. Tarihlerin belirlendiği zaman İçişleri Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden açıklanacaktır.

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Mülakat Tarihi Ne Zaman?

İçişleri bakanlığının mülakat tarihleri, Kasım ayı içerisinde yapılması beklenen personel alımı için henüz belirlenmemiştir. Başvuru tarihlerinin belirlenmesinin hemen ardından mülakat için de tarihler belirlenecek, İçişleri Bakanlığı mülakat sayfası üzerinden de açıklanacaktır.

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Mülakat Soruları Nelerdir?

İçişleri personel alım mülakatı içinde sorulan sorular, genellikle ülke ve dünyayı etkileyen olaylar olmaktadır. İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2022 için gerekli olan koşulların sağlanmasından ve gerekli KPSS puanının alınmasından sonra, onay almış olan adayların tümü mülakata girmek durumundadırlar. Mülakat için her bir adaya farklı konularda sorular yöneltilebilir. Bu sorulardan bazıları şunlardır:

 • Yüce Divan kimleri yargılama yetkisine sahiptir?
 • Seçimler kim tarafından ertelenebilir?
 • Şuan var olan Hükümet Sisteminin adı nedir?
 • Laiklik ilkesi kaç yılında Anayasamıza girmiştir?
 • Cevap: Laiklik ,1937 yılında anayasamıza girmiştir.
 • Cumhurbaşkanı en fazla kaç kez seçilebilmektedir?
 • Son yapılan Anayasa değişikliği ile TBMM’de kaç milletvekili yer almaktadır?
 • Devlet Denetleme Kurumu kime bağlıdır?
 • Memurların evlilik izni kaç gündür?
 • Vali ve Kaymakam kavramlarını açıklayınız?
 • Halifelik ve Saltanat ne zaman kaldırılmıştır?
 • Vali ve Kaymakamı Belediye Başkanından ayıran özellikler nelerdir?
 • Kurtuluş Savaşı Sırasında Batı Cephesinde yapılan savaşları sırası ile sayınız?
 • Atatürk inkılaplarını sayınız?
 • Pandemi ne demektir?
 • AB Hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Atatürk Samsun’a ne zaman çıkmıştır?
 • Anayasada yer alan ve değiştirilemeyen maddeleri yazınız?
 • Mahalli İdareler nelerdir?
 • Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?
 • İzmir’in işgaline ilk direnişi gösteren kişi kimdir?
 • Yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olanlar kimlerdir?
 • Nobel Ödülünü alan Türk isimleri sayınız.
 • Kutadgu Bilig eseri kime aittir?
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri kimdir?
 • Mondros Ateşkes Antlaşması kaç yılında imzalanmıştır?
 • Duyun-ı Umumiye nedir?
 • Yeniçeri Ocağını kaldıran padişah kimdir?
 • Moskova Antlaşmasında Türkiye’yi kimler temsil etmiştir?
 • Medeni Kanun ne zaman kabul edilmiştir ve hangi ülkeden alınmıştır?
 • Erken seçim nedir?
 • Covid ilk nerede çıktı ve güncel olarak Türkiye’deki vaka sayısı ne durumdadır?
 • Türkiye’nin NATO daimi temsilcisi kimdir?
 • 20 Ocak 2017 – 20 Ocak 2021 yıllarında ABD Başkanlığı görevini kim sürdürmüştür?
 • İstiklal Marşının Bestecisi kimdir?

i̇çişleri bakanlığı personel alımı

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Şartları Nelerdir?

İçişleri bakanlığı personel seçimi için belirlenmiş olan güncel koşullar, temel olarak genel ve özel başlıklarında ayrılmıştır. Genel şartlar, İçişleri Bakanlığına başvuru yapmış olan herkesin yerine getirmesi gereken koşullardır. Özel koşullar ise, genel şartlara ek olarak kişilerin hangi alan için başvuru sağlamasına göre değişiklik gösterir. Güncel olarak İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2022 genel şartları şöyle belirlenmiştir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak
 • Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu