Yardım Başvuruları

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

Engelli vergi indirimi için başvuru yapmak isteyen kişilerin bazı şartları taşıyor olması ve bu şartları taşıdığını yazılı, resmi belgeler eşliğinde kanıtlaması gerekir. Engelli vergi indirimi uygulamasından yararlanmak isteyen engelli bireylerin şahsen, ilgili belgeler eşliğinde Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekir.

Başvuru esnasında kişilerden istenen belgeler ve yazılı bir dilekçe talep edilir. Bu belgelerin kontrol edilmesi ve kişiye engelli vergi indirimi başvuru sonucunun bildirilmesi 1 ayı bulabilir.

Engelli Vergi İndiriminden Kimler Yararlanabilir?

Engelli vergi indiriminden faydalanabilen kişilerin belirli olan bazı şartları taşıyor olması gerekir. Engelli vergi indirimi için gerekli şartları taşıyan, gerekli belgeler eşliğinde ilgili makamlara başvuruda bulunan ve başvuru sonuçları olumlu değerlendirilmiş olan kişilerin vergi ödemelerinde bir miktar indirim olur. Bu indirimler kişinin engel derecesine göre değişiklik gösterebilir. Engelli vergi indirimi uygulamasından yararlanabilecek olan kişilerde aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Raporlanmış ve kanıtlanmış engeli olan kişiler,
 • Bakmakla yükümlü olduğu bir engelli kişi olan çalışanlar,
 • Engelli serbest meslek çalışanı,
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek çalışanı,
 • Basit usulde vergilendirilen engellilerin sadece kendisi.

Engelli vergi indiriminden faydalanmak isteyen kişilerin bu şartlardan herhangi birini taşıması zorunludur. Bu kapsamda değerlendirilen kişilerin ilgili belgelerle, gerekli kurumlara başvuru yapması gerekir. Başvuru sonucunun olumlu olması halinde kişiler vergi indiriminden yararlanabileceklerdir.

engelli vergi i̇ndirimi başvurusu

Engelli Vergi İndirimi İçin Hangi Makamlara Başvuru Yapılmalıdır?

Engelli vergi indirimi başvurusunun yapıldığı bazı kurumlar söz konusudur. Engelli vergi uygulaması kapsamında aranan şartları yerine getiren kişilerin, bu şartları doğrulayan belgeler eşliğinde belirlenmiş olan kurumlara müracaat etmesi gerekir. İlgili kurumlara yazılı dilekçesini ve belgelerini ileten kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınır. Engelli vergi indirimi için başvuru yapılabilecek olan kurumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İllerde; Defterdarlık Gelir Müdürlüğü,
 • Bağımsız Vergi Dairesi Bulunan İlçelerde; Vergi Dairesi Müdürlüğü,
 • Diğer İlçelerde; Mal Müdürlükleri.

Başvuru İçin Tıklayınız

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Engelli vergi indirimi için belgeler engelli vergi indiriminden faydalanabilecek olan gruplar arasında değişiklik gösterir. Engelli vergi indiriminden yararlanabilecek olan farklı özellikle kişilerden bahsetmek mümkündür. Her bir grubun özel nedenlerinin farklı olması sebebi ile bu nedenleri kanıtlayacak farklı belgelere ihtiyaçları vardır. Engelli vergi indirimi için gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Engelli Hizmet Erbabı İçin:
 •  Engelli Vergi İndirimi Başvuru Dilekçesi
 •  İşçi İse Sigorta Giriş Bildirgesi
 •  Çalıştığı İşyerinden Alınacak Çalıştığına Dair İşveren Tarafından İmzalanıp Kaşelenmiş Yazı
 •  Engellilik Durumunun Ölçütlendirildiği Sağlık Raporu
 • Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişiler İçin:
 •  Engelli Vergi İndirimi Başvuru Dilekçesi
 •  İşçi İse Sigorta Giriş Bildirgesi
 •  Çalıştığı İşyerinden Alınacak Çalıştığına Dair İşveren Tarafından İmzalanıp Kaşelenmiş Yazı
 •  Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Belge
 •  İlgili Yönetmeliğe Uygun Sağlık Kurulu Raporu Olanlar İçin Söz Konusu Raporun Noter Onaylı Örneği veya Hastane Onaylı Örneği
 • Engelli Serbest Meslek Erbabı İçin:
 •  Müracaat Formu
 •  Vergi Kimlik Numarasını Gösteren Belge (Vergi Levhasının Fotokopisi)
 •  İlgili Yönetmeliğe Uygun Sağlık Kurulu Raporu Olanlar İçin Söz Konusu Raporun Noter Onaylı Örneği veya   Hastane Onaylı Örneği
 • Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişiler İçin:
 •  Müracaat Formu
 •  Vergi Kimlik Numarasını Gösteren Belge (Vergi Levhasının Fotokopisi)
 •  Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Belge
 •  İlgili Yönetmeliğe Uygun Sağlık Kurulu Raporu Olanlar İçin Söz Konusu Raporun Noter Onaylı Örneği veya Hastane Onaylı Örneği
 • Engellilik İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Engelliler İçin:
 •  Engelli Vergi İndirimi Başvuru Dilekçesi
 •  Vergi Kimlik Numarasını Gösteren Belge (Vergi Levhasının Fotokopisi)
 •  İlgili Yönetmeliğe Uygun Sağlık Kurulu Raporu Olanlar İçin Söz Konusu Raporun Noter Onaylı Örneği veya Hastane Onaylı Örneği

İlgili kategoride değerlendirilmekte olan kişilerin, kendilerine uygun olan kategorinin gerektirdiği belgeler eşliğinde ilgili makamlara şahsen başvuru yapması gerekir. Engelli vergi indirimi başvurusu esnasında başvuru sahibinin orada olması şarttır. Başvuru sonuçları genellikle 2-4 hafta içerisinde kişilere bildirilir.

Asgari Ücretle Çalışan Kişiler Engelli Vergi İndiriminden Yararlanabilir Mi?

Asgari ücretliler için engelli vergi indirimi durumundan faydalanmak söz konusu değildir. Engelli vergi indiriminden faydalanmak isteyen kişilerin maaşlarından bir miktar vergi kesintisi olur. Bu durumda kişiler kesilen vergi miktarını düşürmek için engelli vergi indirimi programına başvuruda bulunurlar.

Asgari ücret için vergi ücreti uygulaması tamamen kaldırıldığı için asgari ücret ile çalışan kişilerin engelli vergi indirimi uygulamasına başvurması söz konusu değildir. Asgari ücret ile çalışan kişilerin maaşlarında vergi kesintisi olmaz.

engelli vergi i̇ndirimi

Engelli Vergi İndiriminin Çalışana Faydaları Nelerdir?

Engelli vergi indiriminin sağladığı fayda , çalışan kişinin maaşından kesilen vergi tutarının daha az olmasıdır. Engelli vergi indirimi için başvuruda bulunmuş ve başvurusu onaylanmış olan kişilerin maaşlarından kesilen vergi tutarı diğer kişilere göre daha az olur. Engelli vergi indiriminin çalışanlara iki faydasından bahsetmek söz konusudur. Bu faydalar şu şekilde açıklanabilir:

Erken Emeklilik: Sigorta başlangıcı 1 Ekim 2008 tarihinden önce olan 4/a (SSK) emeklilik şartlarına tabi kişilerden, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanma hakkı elde etmiş olanlar, herhangi bir yaş şartı aranmaksızın daha az sigortalılık süresi ve daha az prim günü şartıyla normalden daha erken emekli olabilirler.

Net Maaş Ücretinde Artış: Engelli kişilerin, engelli vergi indirimi programından yararlanması sonucunda maaşlarından kesilmekte olan tutar azalır ve bu sayede maaşlarında artış söz konusu olur. Bu artış engel derecesi ile orantılı olarak yapılır. Engel derecesine ve kişinin durumuna göre aylık net ücretinde meydana gelecek olan artış şu şekildedir:

 • Birinci derece engellilerin aylık net ücretinde meydana gelecek artış:
 •  Yüzde 15 vergi dilimine tabi olanlarda (2000/100X15=300) aylık 300 TL
 •  Yüzde 20 vergi dilimine tabi olanlarda (2000/100X20=400) aylık 400 TL
 •  Yüzde 27 vergi dilimine tabi olanlarda (2000/100X27=540) aylık 540 TL
 •  İkinci derece engellilerin aylık net ücretinde meydana gelecek artış:
 •  Yüzde 15 vergi dilimine tabi olanlarda (1.170/100X15=175,50) aylık 175,50 TL
 •  Yüzde 20 vergi dilimine tabi olanlarda (1.170/100X20=234) aylık 234 TL
 •  Yüzde 27 vergi dilimine tabi olanlarda (1.170/100X27=315,90) aylık 315,90 TL
 •  Üçüncü derece engellilerin aylık net ücretinde meydana gelecek artış:
 •  Yüzde 15 vergi dilimine tabi olanlarda (500/100X15=75) aylık 75 TL
 •  Yüzde 20 vergi dilimine tabi olanlarda (500/100X20=100) aylık 100 TL
 •  Yüzde 27 vergi dilimine tabi olanlarda (500/100X27=135) aylık 135 TL

Engelli Kişilerin Engellilik Derecesi Nasıl Hesaplanır?

Engellilik derecesinin hesaplanması için kişilerin geçirmiş olduğu sağlık problemlerinin durumları ele alınır. Çalışma gücü kaybına göre engellilerin sınıflandırılması şu şekildedir:

 • Birinci derece engelliler: Çalışma gücünün en az yüzde 80’ini kaybetmiş olanlar / engelliliği yüzde 80 ila yüzde 100 arasında olanlar.
 • İkinci derece engelliler: Çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmiş olanlar / engelliliği yüzde 60 ila yüzde 79,9 arasında olanlar.
 • Üçüncü derece engelliler: Çalışma gücünün en az yüzde 40’ını kaybetmiş olanlar / engelliliği yüzde 40 ila yüzde 59,9 arasında olanlar.

Engelli vergi indirimi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin engellilik derecesi, alacağı vergi indirimi oranı için önemli bir husustur.

Basvur Co

Merhaba,Yazılarımız, makalelerimiz ile ilgili yorumlarınız ve düşüncelerinizi [email protected] mail adresimize iletebilir veya yorum yapabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu